Преподаването е чудесна работа, но и голяма отговорност

 

На 29 юни учители от отдел „Миграция и интеграция” бяха домакини на целодневна дистанционна работна среща с партньори от GIZ (Германия) и Института за професионално обучение Линц - BFI (Австрия) по проект за ограмотяване. Бяха показани езиковите практики в обучението по български език на чужденци, които усъвършенстваме, като съвместяваме различни методологии на преподаване, за да отговорим на конкретните нужди на обучаемите. Една от тях е съпоставителния метод, който включва майчиния език на учениците. Представихме на чуждестранните партньори историята и основните характеристики на българския език и сравнение с арабски. От ноември 2019 г. Каритас София предлага  курс по българо-арабско съпоставително ограмотяване и започна разработване на обучителни материали по модела на немския проект KASA, като езикът на преподаване е български.