Преподаваме, за да овластяваме

През януари екипът ни, работещ с жени, търсещи закрила, в РПЦ Харманли стартира „Клуб по интереси“, в който сменихме ролите си и от учители се превърнахме в ученици. Веднъж седмично за няколко часа, една от жените, посещаващи нашите дейности и уроци, се превръща в наш учител, избирайки нещо, в което е добра или от което се интересува. Тези часове обхващат разнообразие от активности – от споделяне на най-добрите методи за рисуване с къна до преподаване на уроци по арабски за начинаещи. По този начин ние не само насърчаваме жените да бъдат по-дейни, но също така подобряваме културното им съзнание и промотираме толерантност и разбирателство между хората от различни националности.