Презентация пред студенти от СУ "Св. Климент Охридски"

Партньорството на Отдел Миграция и интеграция със СУ „Св. Климент Охридски” продължава и се задълбочава.

Двама колеги от отдел „Образователни дейности“ изнесоха презентация пред  два курса студенти от специалност Педагогика. Избраната тема – „Предизвикателства и добри практики в образованието на бежанци и мигранти“,  заинтригува бъдещите педагози. Срещата премина под формата на дискусия, в която студентите свободно задаваха въпроси, а колегите от Каритас споделяха мнение и което е най-ценното – своя дългогодишен практически опит.  Засегнати бяха  въпроси за езиковата бариера, диференцираното обучение, множествените интелигентности, хаотичната и променяща се среда, агресията в час и др. Разгледани бяха и учебниците на Каритас за бежанци за А1 и А2 нива на български език.

Накрая нагледно бе представен един по-интерактивен  и забавен начин за преподаване. Чрез своите телефони студентите участваха в игра - състезание, в което показаха наученото.

Представена бе и инициативата на Каритас - Клуб Домашна работа, в която присъстващите изявиха желание да се включат като доброволци.