Школа по предприемачество за чужденци

„Мисията възможна“  е цялостна програма за развитие на бизнес идеи и умения на хора, които са избрали България за свой втори дом. В първото издание на програмата участват 20 души и в рамките на шест месеца, те ще развият своите иновативни решения с подкрепата на специалисти в различни области и ментори. Школата по предприемачетво „Мисията възможна“ на Каритас София предлага на участници отделни модули  за бизнес процеси, бизнес моделиране, маркетинг, човешки ресурси и финанси. Там участниците  създават решения във важни области като екология, образование и технологии. В програмата са включени и различни ментори от българската и чуждестранна общност, които да подкрепят и насърчават предприемачите в развитието на техните проекти. В края на програмата ще бъде организирано събитие за представяне на идеите и среща с потенциални инвеститори. Тази подкрепа се осъществява по проект „„Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“ с финансирането от фонд „Убежище. миграция и интеграция“.