Предоставяне на домашно приготвена топла храна и социален контакт

Сдружение „Каритас София“ стартира проект „Предоставяне на домашно приготвена топла храна и социален контакт“ в подкрепа на старите и немощни хора, които живеят в изолация в село Покрован, община Ивайловград. Проектът е с продължителност 3 месеца и ще бъде реализиран в периода 1 юни - 31 август 2021.

Над ¼ от българите са на възраст над 65 години и тенденцията за застаряване на населението се очертава като трайна. Немалка част от младите хора продължават да напускат страната. В села като Покрован тази тенденция е особено изявена, тъй като по-младите са напуснали в търсене на работа, оставяйки своите родители и близки зависими от външна помощ. 68-те жители на Покрован са над 60-годишни и няма перспектива млади хора да се завръщат в селото, поради липсата на възможности за работа. Жителите на селото се издържат основно с пенсиите си, които едва покриват елементарните им нужди, и условията на живот са лоши. Заболяванията, в следствие от старостта, трудната подвижност и изолацията допълнително бяха задълбочени от епидемията от COVID-19, която допринесе в голяма степен за засилването на тревожността и социалната изолация сред старите хора.

Чрез този проект ще подкрепим развитието на нашия дневен център „Св. Василий Велики“, в който предлагаме дневна грижа и домашни посещения на старите хора в Покрован. Средствата по проекта (2500 лв.) ще използваме за осигуряване на хранителни продукти и възнаграждение на готвач. Ще приготвяме храната в кухнята на дневния център и нашите социални асистенти ще я доставят ежедневно на 30 трудно подвижни хора при извършването на домашните посещения.

„Каритас София“ беше одобрена заедно с други 6 организации от цялата страна в конкурс по Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause, в който даряват индивидуални и корпоративни дарители. През 2021 г. Фондът подкрепя проекти в две направления:

    Достойни старини: хуманитарна помощ и ежедневни нужди;  

    Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието.