Практикум в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“

От 2-ри до 8-ми февруари три групи студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“  проведоха практикум в Центърa за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“.

Студентите се запознаха с работата на Каритас София като цяло и конкретно с дейностите на отдел „Миграция и интеграция“, с актуалните данни за търсещите закрила и бежанците в Европа и България, както и със спецификите на преподаване на български на чужденци. Освен теория имаше и практика, която беше особено интересна за младите педагози, които имаха възможност сами да подготвят примерни уроци и да се включат в дейностите с жени и деца в Център „Св. Анна“.

Ето и някои от техните коментари от анкетата за обратна връзка:

„Практикумът в Центъра ми беше много полезен и интересен. Научих много нови неща.“

„Всичко беше очарователно и чудесно! Благодаря за всичко!“

„Трябва да има по-дълъг период на практика за студентите. Страхотни сте!“