Помагаме на най-уязвимите в момента

Животът ни се промени неочаквано и промените, които го съпътстват, носят с тях много предизвикателства. Каритас София е организация, която винаги е била до хората в нужда, до най-уязвимите групи в нашето общество и винаги е успявала да реагира адекватно на промените на времето, на нуждите на най-слабите и беззащитните. Днес сме изправени пред едно ново, непознато до момента, предизвикателство. Вижте как Каритас София реагира на ситуацията, какво правим днес, в условията на криза.

 Работата на екипа ни сега върви по две направления: преструктуриране на съществуващите социални дейности и спешно подпомагане на бедстващи хора. Нашите социални центрове в София, Пловдив, Бургас, Куклен, Малко Търново, с. Баня (общ. Нова Загора), с. Веселиново (общ. Тунджа) и с. Покрован (общ. Ивайловград) работят от разстояние с помощта на различни комуникационни средства. Липсата на технически средства и интернет свързаност е най-голямата причина да не можем да обхванем всички по виртуален начин. За сметка на това осигуряваме пакети с материали за домашна работа и поддържаме постоянна телефонна връзка с нашите бенефициенти. Търсим да отнемем от стреса, който те преживяват. Социалното ни предприятие Бистро „Каристо“ в София осигурява готвена храна, която разпределяме сред бездомни хора, стари и трудноподвижни, самотно живеещи хора, деца в риск. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което още засилва милосърдието сред хората и мнозина се обръщат към нас за включване в доброволчески дейности, които най-често са свързани с осигуряване на храна и лекарства до дома на човека. Сигурни сме, че в такива времена проличава най-добре същината на една организация, затова се надявам истинското лице на Каритас София да е лицето на Добрия Самарянин.

В работата ни със старите и самотни хора срещаме голямо предизвикателство да осигурим достъп, който да не ги подлага на риск от зараза. Тук, допълнително ни затруднява и набавянето на защитни облекла, като маски, предпазни шлемове, престилки и др. Освен ограничената наличност, срещаме и финансови проблеми, тъй като проектните бюджети не предвиждат такива разходи. Разчитаме на дарения и подкрепа от частния сектор.

От друга страна, в такъв момент се оказва дори нещо основно, като набавянето на достатъчно хранителни продукти за хората в нужда и осигуряването на топла кухня за онези, които нямат възможност да си готвят, изключително трудно. Сред всички наши бенефициенти има голяма липса и е нужна подкрепа. В момента работим върху стартирането на дарителски акции и се надяваме да намерим партньори в лицето на големите хранителни вериги в страната.

Центровете ни за работа с деца, младежи и възрастни хора с увреждания вече предлагат базисен пакет онлайн дейности, а скоро се надяваме и да започнем и с посещения на кинезитерапевт по домовете. Работим и по стартирането на онлайн часове по трудотерапия и работа с психолог. Сами можете да си представите всичките трудности, с които се борим в момента, за да може всичко това скоро да е действителност.

По същата схема, центровете ни за работа с деца и семейства в риск, самотни майки и хора търсещи и получили международна закрила, успяха да стартират своите онлайн дейности и да подпомагат  своите бенефициенти в този труден момент.

Мобилните ни екипи за работа с бездомни хора също са изправени пред много трудности. В София голяма част от тази група хора, са настанени в кризисни центрове с ограничен достъп до тях. Има отново голям недостиг на хранителни продукти и топла кухня и всичките ни усилия в момента са насочени в търсене на решения на този належащ проблем.

Въпреки трудностите, които всеки от нас среща в настоящата ситуация, ние не спираме да се борим и да вярваме в доброто на хората. Човечеството е минало през много трудни моменти и заедно сме се справили и сме оцеляли. Вярваме силно, че и този път ще оставим лошото зад себе си и ще излезем по-силни и по-сплотени, ще започнем отново да ценим дребните подаръци, които ни носи животът всеки ден. Особено силно вярваме, че няма да забравим най-нуждаещите се в тази криза и ще им покажем, че не са сами.