Пожарът в Мория: призив за спешно настаняване в страните от ЕС

Повече от 12 000 души са пребивавали в гръцкия бежански лагер Мория (с четири пъти по-малък капацитет) в окаяни условия в продължение на месеци, понякога дори години, докато чакат да бъдат обработени молбите им за убежище. Избягали от войни, крайна бедност и преследване, обитателите на лагера, включително стотици деца и уязвими възрастни, отново са лишени от подслон и сигурност. Пожарът, който изпепели почти целият лагер на 8 септември, предизвика истинска хуманитарна катастрофа.

 

Шокирани сме от това хуманитарно бедствие, което е пряка последица от неадекватните политики на ЕС в областта на убежището, които оспорваме от години. Служителите на „Каритас Гърция“ и други неправителствени организации предоставят най-добрата подкрепа, която могат, в тази напрегна обстановка.

 

Катастрофата в лагера „Мория“ показва, че системата на ЕС за убежище и миграция, основана на политики за ограничаване и възпиране, е неустойчива и нехуманна. Докато лидерите на ЕС финализират предстоящия пакт за убежище и миграция, такава предвидима трагедия трябва да служи като сигнал за събуждане, предупреждавайки лидерите да избягват дублирането на този модел, който от самото начало беше обречен да се провали. Трябва спешно да се въведе справедлив и устойчив механизъм за преместване, осигуряващ солидарност и споделяне на отговорността между държавите членки на ЕС, опиращ се на правата на човека и човешкото достойнство.

 

Въпреки че приветстваме евакуацията на 400 деца на континенталната част на Гърция, призоваваме за спешна европейска солидарност: всички мигранти трябва да бъдат изведени на безопасно място и да бъдат преместени в страните от ЕС. Задържането не може да бъде вариант. Затова и подкрепяме петицията, призоваваща за евакуация на мигрантите и реформиране на политиките на ЕС за убежище и призоваваме, всеки съпричастен към този проблем да го направи.