Отчетни събрания

Енорийските организации на Каритас София в Куклен и Пловдив проведоха своите годишни отчетни събрания. Отчетени бяха партньорствата с общинската власт и с фондация „Инди Рома“ в Куклен за разширяване на дейността в подкрепа на децата и акциите за подкрепа на абитуриентите от социална институция в Пловдив. На 21 април от 11 ч. в Екзархията ще се проведе годишното отчетно събрание на Каритас София.