Едно предизвикателство на миграцията – ограмотяването на пълнолетни

В отговор на динамичните миграционни процеси и нарастващата нужда от ограмотяване на пълнолетни Каритас София предлага обучение по български език по метода на съпоставително ограмотяване. От края на 2018 г. Каритас София работи по проект EUKOAL, финансиран по програма Еразъм+ за адаптиране и прилагане на методиката в България.

Съпоставителното ограмотяване се базира на търсене на връзки между изучавания чужд език и майчиния език. Партньори по проекта са GIZ (Германия) и Института за професионално обучение Линц, BFI (Австрия). Водещата немска организация разработва метода от 2012 година и споделя своя опит с партньорите чрез регулярни срещи, обучения  и наблюдения в Германия и Австрия.  През януари Каритас София беше домакин на срещата на чуждестранните преподаватели. Освен, че се запознаха с всички дейности на Каритас София  и езикови курсове за граждани на трети държави, бе споделен опитът от новите курсове за ограмотяване на български език, които се провеждат в Център „Св. Анна“. Сред участниците в групите са хора, които живеят и работят в България от дълги години, говорят български език, но срещат трудности с четенето и писането.

Основните специфики са свързани с анализ на сходства и различия на звукове, думи и структура на изреченията, което улеснява избягването на трудности в усвояване на чуждия език и подпомага умението, както за писане и четене, така и за слушане с разбиране и говорене.