Обучение в Харманли

Между 13 и 15 февруари екипът на проект „Играем и Учим“ се събра в гр. Харманли, където се проведе първото планирано обучение за 2018 г. Голяма част от времето беше посветено на една от ключовите теми при работа в социалната сфера: политика за закрила. Обучението беше проведено от Таня Меницанин, която е експерт по закрила в Католическата служба за подкрепа, Сърбия, с дългогодишен стаж в сферата.     

В обучението бяха включени теми като идентифициране на уязвими групи и заплахите срещу тях, както и четирите основопологащи принципа за гарантиране на сигурността и достойнството на хората, с които работим, осигуряване на достъп до подкрепа и услуги по уместен и съобразен с нуждите начин, отчетност пред бенефициентите и включване и овластяване.

Каритас София оценява важността на темата и тя ще бъде заложена и в други обучения през годината.