Обучение за нови ментори

В края на февруари се проведе обучение за нови ментори, като регулярните срещи между 15-те менторски двойки ще започнат през март.

Темите обхванаха кратко запознаване с Каритас София и ситуацията с бежанците в международен и национален план, запознаване с културата и забележителностите на страните, от които идват хората, търсещи закрила, както и преподаване на български в неформална среда и комуникационни умения.

Менторската програма на Каритас София, която се провежда от 2016 г., дава възможност на бежанци да общуват с местни хора, да разширят социалния си кръг и да практикуват български език в приятелска обстановка, което води до създаване на трайни приятелства, а понякога и до стартиране на съвместен бизнес.