Обучение за закрила на детето

Каритас София последователно изпълнява своя ангажимент към закрилата на децата, като осигурява на своите служители и доброволци специализирани обучения, редовни дискусии и обмен на добри практики.

Именно в този контекст в края на месец юли екипът на проект „Играем и учим“, колеги от Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение" и екипът на проект „Готови за училище“, който работи в столичния кв. Факултета,  премина специално обучение за закрила на детето, което се проведе от специалист по закрила от Католическата служба за подкрепа и координатор по закрила на детето от Сдружение АТИНА, Сърбия.

Темите включваха преглед на концепцията за закрила на детето, стандарти за закрила на детето, закрила на детето в кризисни ситуации, оценка на риска, защитени пространства и др.

Обучението беше с практическа насоченост, като екипът на Каритас София имаше възможността да обсъди със специалистите казуси от ежедневната си работа.