Нов проект - търсим хора

В продължение на досегашната ни работа по интеграция на бежанци и мигранти, започваме изпълнението на нов проект за подкрепа на търсещите закрила лица, с приоритет към непридружените малолетни и непълнолетни. Целта е да улесним адаптацията им в приемащото общество, достъпа до социални, образователни и здравни услуги, както и да осигурим възможности за изграждане и развиване на умения и право на детство. Проектът е за срок от 2 години и търсим следните нови колеги: