Нови доброволци в центровете за бежанци в София

През месец март, след задълбочен процес по подбор, се събраха на обучение новите доброволци в отворените центрове за бежанци. Обучението се проведе в две части. В първата беше представена историята на инициативата „Проект бежанци“ на Каритас София и Си Ви Ес – България, ситуацията с бежанците в национален и европейски мащаб и беше предоставена пректическа информация за проекта. Доброволците имаха възможност да се опознаят, както и да работят върху програмата за занятията и да разсъждават върху предразсъдъците и социалните инициативи.

Втората част на обучението се проведе заедно с доброволците от Бусманци и беше посветена на комуникацията и механизми за даване на обратна връзка, планиране на уроци, особености на работата с деца и възрастни.

Сега всички се чувстват готови да стартират, особено след като се срещнаха с опитни доброволци от предишната фаза на проекта, които дойдоха за да получат своите почетни сертификати.