Начало на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

На 5.09.2019 в залата на Софийска младежка лаборатория се проведе откриващо събитие по проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави", осъществяван с подкрепата на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, управляван от МВР. Проектът се реализира от Каритас София и Съвета на жените бежанки в България. В събитието се включиха 50 участника от партньорски организации, Отговорния орган, колеги и партньори, медии и бенефициенти по проекта. Експертите по проекта представиха начина на работа и как проектните дейности ще надградят вече постигнатото от двете организации в сферата на интеграцията на бежанци, мигранти и търсещи закрила.


Основна цел на проекта е да предостави цялостна подкрепа за интеграцията на граждани на трети държави в България чрез подобряване на достъпа им до образователни, здравни, правни и други публични услуги, подкрепа за достъпа до образование, кариерно и личностно развитие, обучение по български език и чрез разнообразни инициативи, събития и програми за опознаване на приемащото общество и приемането на ГТД в страната.

 

Благодарим на всички за присъствието, както и на Софийска Младежка Лаборатория за прекрасното пространство, което ни предоставиха за безвъзмездно ползване.