Набиране на доброволци за "Проект Бежанци"

Отново дойде време да намерим нови доброволци и да зпочнем нашите дейности с "Проект Бежанци" (партньорство между Каритас София и Си Ви Ес България). Доброволците се ангажират с подготовка и провеждане на образователни занимания за деца и възрастни, търсещи международна закрила в България, в областите: български език и ориентация, английски език, математика и природни науки, изкуство, музика, спорт, както и извънкласни дейности и посещения на природни и исторически забележителности. 

Като доброволец по проекта имате активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове на територията на гр. София, към българската среда и в частност към образователната система в страната. Ще имате възможност да подпомагате проекта активно, като участвате в тематични групи по интереси и умения, измежду които са и комитет за набиране на средства и повишаване на осведомеността на обществеността относно бежанската ситуация и комитет за организиране на екскурзии. 

 

Повече информация: http://refugeeproject.eu/en/news/the-refugee-project-is-looking-for-new-volunteers

Тук можете да немарите формуляра за кандидатстване: Формуляр за кандидатствание

Крайният срок за записване е 28 февруари