Мобилен екип

През м. март бе сформиран мобилен екип за посещение на регистрационно-приемателните центрове за бежанци във Враждебна, Овча купел и Военна рампа. По време на посещенията, екипът ни информира настанените в центровете за дейностите на Каритас София (водене на случаи, програма за настаняване, социална медиация и др.), разяснява правата и задълженията на търсещите и получили международна закрила и провежда индивидуални консултации с хора, които желаят да се включат в програмите и да станат бенефициенти на център „Св. Анна“. Освен трите приемателни центъра от отворен тип, екипът посети и центъра от затворен тип СДНВЧ Бусманци. На първото посещение бе проведена среща с ръководството на центъра, бяха зададени параметри за работа и идентифицирани кандидати за включване в различните програми след освобождаването им от Бусманци.