Обществения престиж на професията „Социален работник“

По темата бе организирана кръгла маса на 8 юни 2018 по инициатива на катедра „Социална работа“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Социалните работници от социален център Рождество Христово получиха специална покана от катедрата да вземат участие.

Участниците в Кръглата маса бяха представители на Министерството на труда и социалната политика, на Столична община, на академичната общност, преподаватели, директори на Дирекции „Социално подпомагане“, представители на неправителствени организации, социални работници и студенти. Акцентът бе поставени върху необходимостта от регулиране на образованието и професията социална работа в търсене на повече професионализъм. В дискусията участниците в кръглата маса потвърдиха необходимостта от предприемане на законодателна инициатива за въвеждане на регулации в образователната и професионалната сфера по социални дейности, професионализацията на социалната работа, кариерното развитие на социалните работници и определянето на професионално направление „Социални дейности“ за приоритетно. Изтъкната бе и нуждата от предприемане на действия за подобряване на средата и условията на труд, включително създаване на единна система за оценяване на труда на служителите в публичната сфера, влияеща върху достойното заплащане по диапазони и нива.

За нас бе чест да вземем участие в това събитие. Благодарни сме за поканата, отправена от катедра Социална работа. Поставените теми на Кръглата маса са от изключително значение не само за социалните работници, но за обществото и в частност клиентите на социалните услуги не само в държавния, но и в неправителствения сектор.