Клуб Домашна работа

От месец април нови доброволци започнаха да помагат на ученици бежанци и мигранти в подготовката им за училище. Тази помощ продължава от миналата година, но сега под нова форма -  заниманията се провеждат в Център „Св. Анна“. Обучението е индивидуално -  към момента 7 доброволци с много желание помагат на 7 деца по предметите, с които децата изпитват най-големи затруднения - български, математика, география. Учениците, които идват в „Св. Анна” са от предучилищна група, 1, 4, 5 и 6 клас.

Нова инициатива, част от Клуб домашна работа, са посещенията в частно средно общообразователно училище „Рьорих”, което осигурява безплатен транспорт. Децата се взимат от Център „Св.Анна” и се връщат обратно след занятия. След опознавателна първа среща учениците от „Рьорих” сами предложиха по кои предмети биха помагали на своите връстници от други държави. За повечето от малките доброволци това бе първа среща с деца от Сирия, Египет и Ливан. Всички деца заедно участваха в планираните следобедни занимания, четоха приказки заедно. На следващото посещение започнаха същинските занятия по избраните като най-трудни дисциплини – български език, английски език и география.  Засега 8 деца успяват да се включат в посещенията в „Рьорих”, но желаещите са повече. Занятията са веднъж седмично, а учениците са от 1, 3, 4, 5 и 6 клас. По-големите говорят добре български език и при нужда помагат в превода на по-малките, така че преводач не е нужен. Освен че работят концентрирано по трудни учебни дисциплини, децата създават приятелства и разширяват мирогледа си в среда на взаимно уважение и творчество.