Какво е дом?

„Какво е дом?“ е кампания на „Каритас България“, имаща за цел да насочи вниманието на обществото към причините за миграцията, дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом, и правото на всеки човек да се чувства вкъщи, независимо къде се намира.

Темата за миграцията ни занимава ежедневно – в медиите, в разговорите със семейството и приятелите, в училище. Трудно е да се ориентираме в нея: Защо мигрират хората? Как създават нов дом на друго място?

Защо тази тема е нещо, което трябва да ни вълнува в динамичното ни ежедневие и какво място заема в мирогледа ни като общество и персоналното ни отношение към глобалните проблеми на света, в който живеем, в контекста на личните перипетии на всички нас, които неизменно се сблъскваме с възможностите и проблемите, породени от миграцията?

С „Какво е дом?“ ще задаваме въпроси и ще търсим отговори и работещи решения, повдигайки табуто и разчитайки на обратна връзка и емпатия от страна на обществото.

Защото миграцията е неотменима част от човешката история и право на всеки. Всяка причина за миграция е основателна причина – независимо дали е породена от лични мотиви, политическа или икономическа ситуация.

Целта на кампанията „Какво е дом?“ е да потърси смисъла на понятието „дом“ за всеки от нас - място, чувство, усмивка, момент от миналото. Защото всеки човек, независимо от това къде се намира, заслужава да се чувства у дома.

“Какво е дом?” е част от 3-годишната инициатива „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейската комисия.