Интеграция на бежанци на пазара на труда в България

На 26-ти април нашият колега Ахмед Базун, координатор на кариерния център на Каритас София, взе участие в работна среща относно интеграцията на бежанци на пазара на труда в България. Събитието беше организирано от Катро България и имаше за цел да събере на едно място работодатели, неправителствени организации, синдикати и държавни институции, които да обсъдят правната рамка и възможностите за субсидирана заетост на бежанци, както и да споделят вдъхновяващи примери от своята дейност. Един от нашите бенефициенти, например, който наскоро започна работа в ресторант за бързо хранене, стана служител на месеца за април заради това, че е „отговорен, и колегиален, старателен в работата си и продължава да подобрява уменията си“, както гласи сертификатът, който получи.

През изминалата 2017 г. Каритас София съдейства на 100 бежанци да започнат работа, което ни превръща в най – големия и опитен посредник в този процес в България.

За да продължим добрата практика, в края на месец май ще организираме трудова борса в център „Св. Анна“, на която ще съберем работодатели и хора търсещи и получили закрила с подходящите умения, които си търсят работа.