Изграждане на екипа

По-голяма част, 75 души, от служителите на Каритас София се събрахме за 3 дни в палатков лагер край язовир Батак. Дойдохме от Малко Търново, София, Покрован, Куклен, Бургас, Пловдив, Баня, Харманли и Ямбол. Запознахме се с много нови колеги, разделихме се с много нови приятели. Битовите трудности ни затрудниха, но и здраво ни сплотиха. Организаторите от екипа на Домашни Грижи се справиха успешно с нелеката задача и получиха заслужени благодарности от всички участници. Програмата съдържаше развлекателни и състезателни игри, дейности за опознаване, за лидерски умения. Заедно приготвяхме храната си и се грижехме един за друг. Вечерите край огъня бяха възможност за изява на неподозирани таланти. Събитието усили чувството ни за принадлежност към семейството на Caritas.