Процедура за избор на доставчик

Процедура за избор на доставчик на работно облекло на служители на сдружение „Каритас София“

„Каритас София” е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена  да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Мисията ни като доставчик на социални услуги е да помага на най – уязвимите хора: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. Повече за нашата дейност можете да видите на www.caritas-sofia.org и на фейсбук @CaritasSofiaBG/   

При осъществяване на дейността на терен и в социални центрове служителите е необходимо да носят отличаващо се работно облекло. В тази връзка набираме оферти за закупуване на следните артикули:

  1. 300 броя тениски с яка (тип поло шърт). Състав 100% памук. Цвят червен.
  2. 100 броя полари – унисекс. Цвят червен.
  3. 100 броя елеци без ръкави. Състав полиестер и памук. Цвят червен.
  4. 100 броя маркировъчни потници. Цвят бял

В тази връзка, моля да изготвите оферта за горепосочените артикули, като посочите единична цена за всеки един артикул и обозначите дали е с ДДС или НЕ. Всеки един артикул ще е обозначен с логото на Каритас София.

Критерии за избор на изпълнители са:

  • Съотношение цена – качество. Най – ниската цена не е водещ критерии. Издръжливост на материите, цветовете и логото са водещи. Офертите ще се сравняват въз основа на единична цена за всеки артикул.
  • Възможност за доставка на работно облекло и брандиране с лого на Каритас София. Всеки един артикул трябва да бъде брандиран лицева страна с лого 1 гръб с лого 2. И двете лога са в цвят бяло (Единствено изключение са маркировъчни потници. При тях цветът е черен). Размер лого 1 е 8 см в дължина, лого 2 е 20 см в дължина. Необходимо е да ни консултирате за най – подходящата техника за брандиране в зависимост от материята.     

Лого 1:

 

Лого 2:

  • Срок за изпълнение. В офертата задължително трябва да съдържа информация за възможност за брандиране, единична цена на всеки един от артикулите с включен ДДС и брандиране, срок на доставка на облеклото.

Офертите се подават в писмен вид:

Лице за контакт: Иван Черешаров ivan.cheresharov@caritas-sofia.org

Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2018

Необходими документи: Оферта, договор за услуга.

Начин на плащане: По банков път.     

Краен срок за определяне на изпълнител на услугата 20.05.2018.

Бележки: Работното облекло се закупува със средства на Каритас София (не са по Европейски програми, структурни и други фондове на Европейския съюз). Избор на изпълнител се прави само и единствено с цел избор на най – добра оферта, а не по задължение.