Записване за проект Young Caritas

Започнахме нов проект, насочен изцяло към младите хора, които вярват в силата на доброто и в собствените си сили да променят света около себе си. Като част от доброволческата група Young Caritas, младежите ще имат възможност да реализират свои идеи за подкрепа на хора в нужда, в унисон с мисията на организацията.

Ако ти си на възраст между 18 и 30 години, вълнуваш се от социално значими каузи и искаш да развиваш уменията си в полза на цялото общество, Young Caritas няма търпение да те посрещне!

Как ще действа Young Caritas?

Групата ще има свое място за срещи в кв. Стрелбище, където ще се събира веднъж седмично, за да обсъжда и организира самостоятелно най-различни инициативи. Идеите идват от самите участници, в търсене на решения на конкретни социални проблеми. Това може да включва:

 • конкретни действия за подпомагане на хора от уязвими групи;
 • набиране на средства за каузите;
 • кампании за повишаване на осведомеността чрез социалните мрежи;
 • събития и занимания с образователен характер;
 • почистване и облагородяване на различни райони;
 • и много други креативни инициативи и проекти.

Разбира се, ще има подкрепа от опитния екип на "Каритас София", както и възможност за участие във всички други дейности на организацията в помощ на хора с увреждания, бежанци и мигранти, възрастни и бездомни хора, деца в риск, самотни майки и творческата работилница КаритАрт.

Какъв ще бъде моят ангажимент?

Отговорностите и предизвикателствата към доброволците от Young Caritas включват:

 • Участие в привличането и ангажирането на други млади хора от всякакъв произход и социална среда за сформиране на пълноценна група.
 • Почистване, обновяване и подреждане на помещението за срещи.
 • Развитие на партньорства с училища, университети и младежки групи.
 • Участие в разработването на политики и работни процедури.
 • Съдействие в групата за самоуправление, включително назначаване на ключови длъжности като председател и секретар.
 • Активно участие в разработването и изпълнението на нови инициативи, кампании и събития със социална насоченост.
 • Редовно актуализиране на социалните медии и интернет страницата на "Каритас София" с новини за дейностите на Young Caritas.
 • Работа върху личностните качества и подпомагане на останалите участници за развиване на умения и изграждане на доверие с цел групата да стане напълно самоуправляваща се.

Кога?

Може да се включиш във всеки момент и да участваш според свободното си време и възможности. Седмичните срещи ще ти отнемат около 2 часа, а работата по текущите инициaтиви зависи изцяло от идеите и разпределението между доброволците.

Къде?

Базата е в София. Мястото за срещи, предоставено от общината, се намира на бул. "Гоце Делчев" №155 - къщичката в средата на поляната.

Ако не си от София, може да се включваш онлайн с идеи, предложения и всякакъв вид съдействие.

Организатор?

Сдружение "Каритас София".

Нужни умения?

Ако откриваш себе си в описанието по-долу, давай направо към бутона "Ще участвам":

 • Имаш интерес към социални дейности.
 • Вярваш в променящия живота и утвърждаващ характер на доброволчеството.
 • Стремиш се да развиваш личните си качества като лидерство, отговорност, планиране на времето, способност да работиш и самостоятелно, и в екип.
 • Искаш да срещнеш съмишленици сред връстниците си от друга социална среда или с различен житейски опит.
 • Проявяваш ангажираност за равни възможности на всички млади хора, независимо от техния произход, религия или способности.
 • На теб може да се разчита, готов си да се ангажираш с този проект и да работиш ентусиазирано.

Ще имаш въвеждащо обучение, както и последващи такива в процеса на работа.

Възрастови ограничения?

Young Caritas включва доброволци на възраст от 18 до 30 г.

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да, при активно участие.

Как да участвам? (кликнете тук)