Доброволчески възможности за жени – мигранти и граждани на трети страни

"Каритас София" създава възможности за хора от различни групи да придобиват нови умения, да доброволстват, да се интегрират успешно в българското общество и да получават удовлетворение от своя труд.

Ако вие принадлежите на голямата група от жени – граждани на страни извън Европейския съюз, които имат разрешение за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, ще се радваме да приемете поканата за участие в нашето арт ателие и да научите повече и за други доброволчески инициативи и възможности за културна и социална адаптация в България!

Всеки вторник и петък арт ателието в центъра на София посреща жени от цял свят, които творят заедно, забавляват се, обменят техники и споделят историите си и, по този начин, разширяват кръга на социалните си контакти и възможностите си за приобщаване в обществото.

Включи се заедно с тях в ателието и участвай в:

 • ръчно изработване на сувенири, бижута, украшения, картички и други;
 • благотворителни базари;
 • споделяне на различни културни особености, социални норми и обичаи;
 • общуване на български език и подобряване на езиковите умения;
 • включване в сесии за опознаване на местната култура, история и традиции;
 •  различни доброволчески инициативи на Каритас София.

Кога?

Работилницата се провежда два пъти седмично:

вторник и петък 13.00-15.00 часа

Може да се включваш според свободното си време по предварително съгласуван с екипа график. Важно е да имаш нагласата за дългосрочен ангажимент, за да навлезеш в работата и да изградиш отношения с групата.

Къде?

София, Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна", ул. "Струма" №1 (в близост до метростанция "Сердика" / Централни хали).

Организатор?

"Каритас София".

Защо да участвам?

 • За да станеш част от каузата за приобщаване и овластяване на жени, граждани на трети държави.
 • За да усвоиш нови техники и да споделиш своите умения.
 • За да опознаеш нови хора и култури.
 • За да си част от група за социално ориентиране
 • Да научаваш, участваш и съдействаш за разпространението на нашите доброволчески инициативи.

Нужни умения?

Желание за творчество, придобиване на нови умения и интегриране в местната общност.

Възрастови ограничения?

18+

Други изисквания?

Поради спецификата на заниманията, целите и обхвата на проекта, работилницата е отворена само за жени - мигранти, с разрешение за пребиваване в България и желание за интеграция в местното общество (с изключение на жени, дошли в България със студентска или с работна виза, или такива, получили българско гражданство)

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да.

Как да участвам?

Свържи се с нас на volunteers@caritas-sofia.org или на тел 0884924031