Търсят се двама доброволци за Италия

„La Rete" е създадена по инициатива на Каритас Диоцезана (Caritas Diocesana) и е пряко свързана с него.  Предоставя безплатно настаняване на хора в нужда, с цел да възвърне достойнството и надеждата им чрез споделяне и доказване на солидарност с тях. Със своите услуги спомага за социалната и работна реинтеграция на хора в нужда. Основните ценности на асоциацията са: съпричасност (задължението на общността е не да отговаря на нуждите, а да отговаря на нуждаещите се) и подпомагане (общността трябва да работи усилено, за да гарантира любов към всяко човешко същество).

            Цели: предоставяне на помощ за задоволяване основните нужди на хора в трудна житейска ситуация в региона; създаване на условия за изход от безизходицата; подкрепа за хора в неравностойно положение и бездомни; създаване на връзки между тях и общността; повишаване на информираността за проблемите на бедните хора.

            Дейности: работа в кухнята за супа на Биела (наречена Il Pane Quotidiano, което означава „ежедневен хляб“) и нейната Emporio della solidarietà (център, в който се раздава храна на бедни семейства); сътрудничество в местния приют за бездомни;  оказване на съдействие на хора в нужда за тяхната социална реинтеграция; обработване на колективна зеленчукова градина, в която потребители и доброволци работят заедно.

Търсим двама млади хора за доброволчество при изпълнение на следните дейности: работа в приемни центрове,  в местната кухня за супа (сътрудничество в ежедневната работа, рамо до рамо с посетителите), участие в проекти за превенция, които се провеждат в местните училища. Очакваме младите хора да се интересуват от света на изключването и социалната маргиналност, с готовност да изслушват и да се обръщат с внимание на другия.

http://caritasbiella.it/

https://www.facebook.com/CaritasBiella

За връзка: volunteers@caritas-sofia.org