Дигитално училище по български език

През последната година много пъти беше обсъждана темата за дистанционното обучение. В Каритас София преминахме бързо към онлайн дейности и нямаше пауза, в която хората да не получават качествени образователни и социални услуги. 

В търсене на ефективни решения започнахме да работим по създаване на „Дигитално училище по български език”. Преподавателите от отдел Миграция и интеграция  създадат интерактивни обучителни материали в електронен вид, които да подпомогнат ученето на български език. Те ще представят аудио и аудиовизуално съдържание и ще бъдат практически насочени в помощ на ограмотяването на възрастни.  

С този проект ще надградим усилията ни в обучението по български език за чужденци и български граждани с друг майчин език с акцент върху ограмотяването. Проектът „Дигитално училище по български език” е финансиран от програма „Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.