Детска занималня в Център „Св. Анна”

След кратко прекъсване през зимните месеци се възобновиха заниманията с малки деца в Център „Св. Анна“ благодарение на сътрудничеството ни с Фондация за децата в риск по света. Майките на 12 деца ги водят 2 пъти седмично и оставят за 2 часа игри и забавления. Малчуганите са на възраст между 2 и 6 години. Някои от тях досега не са се отделяли от своите майки, но първоначалният стрес от това бързо е преодолян, благодарение на професионалните грижи  на колегите от Фондацията. Децата с радост се включват в заниманията, общуват и играят със своите връстници, а в края на всяко занятие имат и общи дейности със своите майки.