2 години проект "Играем и учим"

На 15.11.2018 г.  отбелязахме две години от стартирането на проект „Играем и Учим“. Проектът се подкрепя от УНИЦЕФ България и от създаването си предоствя ежедневно образователни и рекреативни занятия за деца, младежи и жени пребиваващи на територията на регистрационно-приемателните центрове в София и Харманли. Повече от 1500 души търсещи международна закрила прекрачиха праговете на нашите класни стаи през изминалите две години, като освен в центровете, проведохме и над 100 извънкласни занимания из цялата страна. Благодарим на всички, които споделиха празника с нас, както и на всички, които ни подкрепяха ежедневно в нашата работа, за да можем да продължаваме напред.