Честито Възкресение! - обръщение на президента на Каритас България

"Христос Възкръсна!

Господ наистина Възкръсна, Алилуя. На Него слава и чест на веки, Алилуя!

„Не се плашете. Вие търсите Исус Назарееца, разпнатия; Той Възкръсна, няма го тук“. (Мк.16,6)

Чрез празника на Възкресението, ние разбираме живота на Христос, този празник е основата на нашата вяра. Днес ние честваме победата над смъртта, над злото и над греха. Пасхата е празникът на нашето спасение, следователно празник на радост и благодарност.

„Ако пък Христос не е Възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра“. (Кор.15,14)

Без победата на Исус, както казва апостол Павел, всички проповеди са безсмислени и нашата вяра е празна.

„Тази е нощта, която прогони със светлината мрака на греховете“. (Пасхална хвалебна песен)

Един от съществените елементи на празника е победата на светлината над тъмнината. Нека Христос Възкръсналият да разпръсне тъмнината в сърцата ни, душите ни, семействата и целия свят. Всеки от нас да бъде светлина, която да носи светлина на другите!"

 

Монс. Румен Станев

Помощен епископ на Софийско-пловдивска епархия

Президент на „Каритас България“