Финансово обучение за бежанци

През юли съвместно с нашите партньори от Experian организирахме Финансово
обучение, което даде на хората, които се опитват да се интегрират, основна
представа за финансовите и трудови правила, закони и институции в България.
Разгледахме трудовите договори - права, задължения, осигуровки; отговорихме
на въпроси, свързани с наемането на жилище, оперирането с банкови институции
и предоставянето на лични данни. Най-интересна за присъстващите беше частта,
свързана с бюджетирането на семейните разходи и въпросите как се стартира
собствен бизнес в България.