Пикник в Южен парк

За да имат възможност хората, посещаващи арт заниманията, занимания по български и тези, които са част от менторската програма (както и техни приятели и роднини) да практикуват езика и да създадат нови познанства, както и една по-силна общност, организирахме неделен пикник. По време на пикника всеки беше донесъл по нещо за хапване и игри. Също така имаше доста служители от организацията, което позволи на хората да общуват в неформална среда и се опознаят извън учебната зала. За хората, с които работим е важен човешкият контакт, това влияе на начина, по които протичат и заниманията и поддържа мотивацията им за напредък в процеса на интеграция.