Нова работна среща по проект "От думи в действие"

В Тетово, Македония се състоя среща между партньорите по проект "Развитие на функционална креативност - от думи в действие".

Срещите имат за цел създаването на наръчник за обучители, ментори и фасилитатори използващи методите на неформалното обучение. От страна на Каритас София присъства Диана Недева. Проектът е фокусиран върху разработване на ръководство за работа с деца и младежи в извънучилищна среда. Това могат да бъдат деца и младежи в риск; бежанци и търсещи закрила; младежи лишени от свобода и други.

Предстои излизането на наръчник. Наръчникът, ще бъде представен през ноември и достъпен за всички в мрежата на Каритас.