Летен лагер с интензивен курс по български

Проведохме детски лагер съчетан с интензивен курс по български език. В лагера се включиха за 32 деца от трите Регистрационно приемателни центрове на ДАБ в София.

Лагерът беше насочен към деца, които през септември ще започнат училище и целеше да подобри занятия по български език с уроци и среда, в която децата да могат да  комуникират изключително на български език.

Допълнителните цели на лагера бяха свързани с подобряване на взаимоотношенията между децата от различни възрасти и етнически групи, създаване на отношения на толерантност и развиване на способностите за работа в екип.Важна част от инициативата бяха допълнителните занимания, които дадоха се възможност на децата да развиват своите интереси, спортни и творчески способности.

На тръгване децата споделиха, че се чувстват много по-уверени да общуват на български, лагерът ги е отдалечил от проблемите и страховете им и са били щастливи да участват.