Доброволци

Вече повече от 30 години Каритас София се грижи за хора в неравностойно положение с помощта на своите доброволци. Немислима е работата на организация като нашата без съдействието на онези, които даряват безвъзмездно своето време, енергия и добрина на другите. Огромна е радостта ни, че броят на доброволците расте с всяка изминала година, че доброволчеството става все по-търсен начин за активна гражданска позиция и в България. Увеличава се популярността и на доброволческите дни в различни организации, зачестява търсенето на партньорство с доброволчески структури от работодатели и служители, университетски преподаватели и студенти. И несъмнено, най-голямото постижение и придобивка за обществото ни е повишеният интерес на младите хора към доброволчеството, желанието им да променят социалната среда и да се погрижат за човек в нужда.

Какво правим ние

Лични истории

Каузи

Новини