Хора с увреждания

Хората, които посещават нашите два Центъра, са с физически и ментални увреждания от лека до средна степен, детска церебрална парализа, синдром на Даун, аутизъм, мускулна дистрофия и др.

Центровете ни за подкрепа на хора с увреждания са разположени в София и Веселиново (общ. Тунджа). И двата са открити през 2000 г., а в екипите им участват социални работници, кинезитерапевти, трудо-терапевти, арт-терапевт, психолози, медицински сестри, шофьори-домакини. Материалното ни оборудване е на много високо ниво. Разполагаме със собствени специализирани микробуси, макар и в напреднала възраст. Навсякъде се стараем да окажем индивидуална помощ на нуждаещите се и на техните семейства. Наред със задължителните специализирани индивидуални занимания, организираме широк спектър от групови дейности за придобиване на базови битови умения и жизнено важни навици. Пример за това са ателиетата във Веселиново: „Ежедневни умения”, „Творчество”, „Цветарство”, „Готварство”, „Компютърна грамотност”, занимания със Зумба танци, участия във фестивали и концерти, риболов, спорт на открито, кино. В София имаме творческа работилница за керамични произведения, занимания в мултисензорна зала, родителска група за взаимопомощ. Включваме в дейностите доброволци и студенти. Сред изнесените ни дейности се отличават хиппо-терапията (конна езда), хлебната терапия и адаптиран тенис на корт. Екипите и на двата Центъра неуморно организират екскурзии, разходки, посещения на музеи и културни събития, благотворителни базари.

Щастливи сме да видим усмивките по лицата на хората, за които се грижим. Да знаем, че сме дали възможност на родителите и близките им да се погрижат за себе си и за семействата си. Подкрепата, която получаваме от малки и големи организации, дори и от отделни хора, ни радва и ни дава надежда за разчупването на традиционните стереотипни възгледи към хората, които са родени със или са придобили някакви увреждания.