Търсещи и получили международна закрила

Ние от Каритас София вярваме, че всеки човек е създаден по образ и подобие на Бога, и има право на достоен и справедлив живот, без оглед на религия, раса и пол. Въпреки че културните различия са в основата на страховете на местното население към бежанците и към хората, търсещи международна закрила, ние сме на мнение, че тяхната успешна интергация в българското общество е възможна.

В нашия отдел „Миграция и Интеграция“ (ОМИ) целим да предоставяме комплексни грижи за ефективна адаптация и интеграция на граждани на трети държави (Граждани на трети държави са всички хора, които нямат българско гражданство или гражданство на някоя от държавите членки на ЕС). Нашите служители и доброволци подпомагат достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото население.

Дейността на ОМИ се извършва в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ в София, в регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в София и в гр. Любимец. По време на извънредно положение дейностите на ОМИ се извършват и онлайн. Екипите ни са мотивирани и амбицирани да продължават работата си, избирайки най-добрите дигитални решения, за да достигнат до хората, които имат нужда от нас.

В отдел „Миграция и Интеграция“ работят 28 служители, подкрепени от близо 70 доброволци, като 26 от тях са чужденци, наши бенефициенти, които всеотдайно ни подкрепят в нашите дейности. Екипът ни се състои от висококвалифицирани социални работници и медиатори, психолог, педагози и филолози, които предоставят образователни дейности и курсове по български език за чужденци, преводачи, координатор проекти, проектен ръководител, координатор „Мониторинг и оценка“, дизайнер, координатор на социалните работилници на КаритАрт.

Целта ни е да изградим капацитет за успешна интеграция, чрез подобряване достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото общество. Затова създадохме и център за професионално обучение към Каритас София. През 2020 895 души участваха в различни дейности, осигурени от отдел „Миграция и Интеграция“.

Лични истории

Каузи

Новини