Търсещи и получили международна закрила

3072      души подкрепени от отдел “Миграция и Интеграция“;

218        доброволци участвали в нашите програми;

72          менторски двойки;

436        души посетили информационното бюро в Харманли;

1824      души участвали рекреативни и образователни занимания в София и Харманли

75          екскурзии;

2            трудови борси с 6 работодатели и 24 души наети на работа;

95          души намерили платена работа;

207       души успешно завършили курс по български език;

2518     социални медиации;

242       души възползвали се от кризисно и продължително настаняване;

52         души получили психо-социална помощ

 

Нерядко на бежанците и хората търсещи закрила се гледа с лошо око. Често се смята, че те са хора, зависещи от социалната система, без особени способности да допринесат към обществото. Ние в Каритас София смятаме, че те имат потенциал и възможност за успешна интеграция. Децата показват огромно желание и старателност при изучаването на българския език, а възрастните често имат богат опит в различни сфери и въпреки трудностите показват завидна находчивост. Затова и подходът ни е специален, съобразен с техните специфични нужди и съществуващи системи за справяне.

Работим в регистрационно-приемателните центрове и центровете за временно настаняване от затворен тип, и в нашия центъра за интеграция „Св. Анна“. Предлагаме специализирана помощ на хора със специални нужди и се отличаваме с интегрирания подход към всеки случай.

В центровете, нашите отдадени фасилитатори и доброволци използват модерни методи за обучаване на хора в неформална обстановка. Развлекателните дейности и разнообразни занятия позволяват на малчуганите да развият различни умения и способности, а с помощта на екскурзиите за малки и големи, нашите бенефициенти откриват красотата, културата и историята на България. Регулярните обучения на нашите фасилитатори ги срещат с експерти от различни области, като ранно детско развитие и закрила, а подкрепящата среда им позволява да приложат наученото на практика.

Каритас София е единствената организация предоставяща обучителни и развлекателни дейности в центъра от затворен тип “Бусманци“. Нашият екип на място може да не е многоброен, но работи с изключителна всеотдайност и желание.

В център“Св. Анна“ посрещаме хората с уважение и разбиране. Тук, нашите обучени социални медиатори внимателно ги изслушват и ги насочват към други услуги предоставяни както от Каритас София, така и от други организации. На най-уязвимите предоставяме парична помощ и подслон, а на търсещите работа – индивидуализирана подкрепа при намирането на подходящo работно място. Курсовете ни по български език са уместни както за абсолютно начинаещи, така и за хора с минимални познания, а усмихнатите ни учители са винаги готови да подадат ръка на всеки изпитал трудност. Горди сме, че първата в България менторска програма за българи и бежанци е именно наша. Чрез нея, както и многото събития, които организираме поставяме основите на дълготрайни приятелства между наши бенефициенти и техните български домакини. 

Каузи

Новини