Доброволци

Доброволчеството и личната отговорност на всеки към добруването на обществото са заложени в Каритас от нейното създаване в края на XIX век като организация на милосърдието. Повече от 30 години Каритас София се грижи за хора в неравностойно положение с помощта на своите доброволци. Немислима е работата на организация като нашата без съдействието на онези, които даряват безвъзмездно своето време, енергия и добрина на другите.

Радостни сме, че броят на доброволците расте с всяка изминала година. Програмите включват индивидуално доброволчество, международни краткосрочни и дългосрочни доброволци, корпоративно доброволчество, партньорство с български и чуждестранни университети и дейности по проект с Европейския доброволчески корпус по програма Еразъм+.

В социалните ни центрове в София и страната се включват множество индивидуални доброволци. Разширяваме партньорската ни мрежа с американски и европейски университети и институти. В същото време продължаваме да работим активно с български стажанти, което е резултат на създаваните през годините партньорства с едни от най-елитните висши учебни заведения у нас. Партнираме си и с най-големия и престижен католически университет – Нотр-Дам в щата Индиана, САЩ.

С подкрепата на програма Еразъм+ започнахме да развиваме нова мрежа от дълготрайни доброволци. За период от 4 години Каритас София ще бъде домакин на 30 души, всеки за по една година. Те ще отдават своето време и знания в подкрепа на центровете ни в София, Пловдив и Бургас. През 2023 посрещнахме първите 6 от тях, които бяха избрани сред 300 кандидати от цяла Европа. Ние се грижим цялостно за тяхното настаняване, езиково обучение и разпределение в центровете за работа. Те имат възможност за директен контакт помежду си, гостуват си по празници и обменят опит.

Най-голямото постижение и придобивка за обществото ни е повишеният интерес на младите хора към доброволчеството, желанието им да променят социалната среда и да се грижат за човек в нужда.

Какво правим ние

Лични истории

Каузи

Новини