Бездомни хора

Проблемите на бездомните

• Живот без покрив над главата, макар и не всички да считат това за проблем и да искат да се настанят някъде за постоянно.
• Глад и осигуряване на храна от контейнерите за боклук.
• Отсъствие на елементарна лична хигиена.
• Никакъв достъп до медицински грижи.
• Масово алкохолизиране, психиатрични заболявания и криминално поведение.
• Неспособност да отговорят на нуждите на трудовия пазар и дискриминация от страна на работодатели.
• Липса на умения за планиране и управление на пари.

Дроп-ин център в Бургас

Това е място, което бездомните посещават без ограничение, но за кратко време. Посрещаме ги с блага дума и освежаваща напитка. Имаме баня и пералня. Консултациите на терен продължават и тук.

Мобилна грижа

Наши медицински сестри, социални работници и психолози ежедневно извършват теренни обходи в София и Бургас за срещи с хората живеещи на улицата. Движим се със специализирани микробуси, които са мобилните ни кабинети. На първо място, показваме им, че те са значими. Изслушваме техните истории, консултираме ги как да използват съществуващите възможностите за подобряване на тяхното състояние. Макар и трудно, заради тяхната недисциплинираност, но се стремим да се придържаме към постигане на целите в индивидуалните им планове за лично развитие. Помагаме им да получат документи за самоличност. Посредничим в контактите им със държавните/общинските социални и здравни институции за настаняване в приют, за специализирано лечение. Осигуряваме долекарска помощ на място – обезпаразитяваме против кърлежи и краста, обработваме рани, изследваме за туберкулоза и кръвно-преносими болести, предоставяме медикаменти от първа необходимост. Раздаваме топъл обяд, дрехи и обувки. Издирваме роднини и близки, които биха могли да помогнат. Насочваме бездомните към работодатели и съдействаме за доброто им представяне при интервюто. Предоставяме възможности за посещения на спортни и културни събития.