с. Веселиново

След като в продължение на 12 години се грижехме за деца и възрастни с увреждания в Ямбол, през 2013 преместихме нашия дневен център в съседното село Веселиново, заради пълното разбиране и подкрепа, които получаваме от Община Тунджа. Селото е само на няколко километра от Ямбол, което ни позволява да се грижим за хората с увреждания от града и от околните села.

 

За контакти

Радост Стефанова [ръководител на дневен център за хора с увреждания]

ул. „Демокрация“ №2А, Веселиново 8632

+359 88 525 6667

st.francis@caritas-sofia.org