Куклен

Куклен е малко градче, разположено в полите на Родопите на 7 км. от град Пловдив. Люлката на католическата енория в Куклен е село Долни Тодорак (Македония). Принудени да се преселят в България, десетки семейства от това село се настаняват в Куклен. В началото на 1948 верните са имали радостта да се съберат в своя собствена, нова църква. Енориашите на католическата църква в Куклен дължат много на обществото на сестрите Евхаристинки, които от 1911 в с. Долни Тодорак неуморно помагат на свещениците в изпълнението на мисия им. През 1958, по времето на одържавянето на земите, общността на енория „Света Троица” се разширява след настаняването на десетина семейства дошли от с. Покрован, Ивайловградско.

 

По инициатива на енорийската организация Каритас Куклен след 2000 г. бяха създадени домашни грижи за стари хора и център за подкрепа на деца чрез превенция на отпадането от училище. Финансовите ограничения са причината да прекратим домашните грижи и да се концентрираме върху децата риск. През 2017 Община Куклен ни възложи управлението на Център за социална рехабилитация и интеграция, чрез който осигуряваме специализирана подкрепа – логопед, психолог, арт-терапевт, социален работник и кинезитерапевт.

 

За контакти

Отец Даниел Жилие [енорийски отговорник]

ул. „Стадиона“ №20, Куклен 4101

+359 88 949 4727

kuklen@caritas-sofia.org