Вече не се чувстваме самотни и изгубени

Олесия и майка ѝ Олена са в България от април 2022 г. Те са избягали от град Николаев, който от началото на войната е подложен на постоянни бомбени и ракетни атаки. При пристигането си в България, Олесия установява, че е бременна с близнаци.

 

Когато пристигат в България за първи път, най-трудното за тях е, че не познават никого. Намират се в чужда държава, чийто език не знаят. Не знаят към кого да се обърнат за помощ и напътствие.

Разбират за „Каритас София“ в Бургас от друга украинка, която получава помощ от нашия хуманитарно-консултативен център в града.

Младата жена, Олесия, е бременна с близнаци и нуждата от редовни медицински прегледи и наблюдение е още по-належаща, поради високорисковата ѝ бременност.  Сътрудниците на „Каритас“ съдействат на Олесия да получи нужните ѝ консултации.

Лекарят в Бургас я съветва да се консултира със свои колеги в София, специализирани в специфичната патология на нейния случай. Затова майката и дъщерята решават да се преместят в столицата в търсене на помощ и спасение. Свързват се колегите ни от Център „Света Анна“ и за тяхно щастие първият човек, с когото разговарят, е социалният работник  тяхна сънародничка от Украйна. 

Споделят всичките си проблеми и притеснения и от този момент социалният работник на „Каритас София“ поема грижата за тях: намира и наема с помощта на сътрудничеството с платформата Airbnb удобен и хубав апартамент, в който двете жени се настаняват веднага при пристигането си в столицата. Консултира ги по всички въпроси от първа необходимост и ги ориентира в здравната система, превежда при разговори по медицински въпроси, насочва ги към родилен дом и социални хуманитарни центрове.

Олесия споделя, че след топлото и професионално съдействие на сътрудниците на „Каритас“ вече двете с майка ѝ не се чувстват самотни и изгубени. Разказва, че животът им в Украйна е бил добър, а когато тук сутрин вижда хората да се качват на трамваите, за да отидат на работа, си спомня за работата и живота си в Николаев преди войната.

В началото, когато пристигат в София, двете с майка ѝ се страхуват да използват градския транспорт в непознатия град и изминават дългите разстояния пеша. Благодарение на подкрепата от сътрудниците на „Каритас“, вече познават повечето маршрути и активно използват всички видове транспорт в столицата. 

Олесия се подготвя за раждането на своите близнаци и е в родилен дом, където лекарите се грижат добре за нея. Доволна е от лекаря там, от когото получава цялото необходимо внимание, медицинско наблюдение, помощ и насочване към други специалисти.

Изключително благодарна е за напътствията, информацията, подкрепата и редовните грижи, които получава от социалния работник на „Каритас София“, с когото е в постоянен контакт. Признателна е на „Каритас“ за незаменимата подкрепа, предоставена на семейството ѝ – под формата на краткосрочно настаняване в апартамент от платформата Airbnb за 30 дни. По време на това настаняване, двете жени успяват да намерят квартира в близост до „Майчин дом“, за която първоначално също получават субсидия за първите три месеца. Това е важно, защото е насрочена дата за планирано преждевременно раждане, след което близнаците ще бъдат за известно време в неонатално отделение.

Плановете на Олесия са след раждането и първите два-три месеца до изписването да поднови работата си онлайн, за да издържа семейството си, а майка ѝ да помага в грижите за близнаците.

Проследяването, грижите и подкрепата от страна на „Каритас София“ продължават.