Мечтите се сбъдват с труд и постояннство

Вече разказахме в предишна публикация за Стефан – момчето, което не само мечтае, но с труд, упоритост и безкористната, всеотдайна и постоянна подкрепа на Каритас София, сбъдва мечтите си.

 

Както обещахме в предишната история за миг не сме престанали да го подкрепяме по нелекия път към успешната реализация в живота. Насърчавахме го да продължи да учи, разговаряхме със семейството му, че инвестицията в образованието е най-добрата инвестиция за бъдещето на сина им.

 

Щастливи сме, че Стефан бе приет и записан първи курс задочно обучение в Тракийски университет гр. Стара Загора, специалност „Информационни технологии в икономиката и управлението“. Убедени сме, че много добрата подготовка, която е получил в СУ„ Христо Ботев“ – Нова Загора, профил „Стопански мениджмънт“, ще е добра основа за обучението му.

 

Вече разказахме в предишна публикация за Стефан – момчето, което не само мечтае, но с труд, упоритост и безкористната, всеотдайна и постоянна подкрепа на Каритас София, сбъдва мечтите си.

 

Както обещахме в предишната история за миг не сме престанали да го подкрепяме по нелекия път към успешната реализация в живота. Насърчавахме го да продължи да учи, разговаряхме със семейството му, че инвестицията в образованието е най-добрата инвестиция за бъдещето на сина им.

 

Щастливи сме, че Стефан бе приет и записан първи курс задочно обучение в Тракийски университет гр. Стара Загора, специалност „Информационни технологии в икономиката и управлението“. Убедени сме, че много добрата подготовка, която е получил в СУ„ Христо Ботев“ – Нова Загора, профил „Стопански мениджмънт“, ще е добра основа за обучението му.

 

Но това не е всичко. Имаме още един повод за радост. Стефан кандидатства за стипендиантската програма на ОМВ и Каритас София (менторска организация) и беше одобрен. Мисията на Каритас  е да защитава и утвърждава достойнството на всеки човек и заедно със спонсора ОМВ на практика предоставят на млади хора от социално уязвими групи възможност не само да работят на обекти на ОМВ, но и да продължат своето образование. На 12.12.2022 г. беше първият работен ден на Стефан на бензиностанция на ОМВ в гр. Нова Загора. Пожелаваме му успешна трудова реализация и отлично представяне на предстоящите изпити в университета. Вярваме в него и ще продължим да го подкрепяме. Той знае, че освен на собствените си възможности и сили може да разчита на помощта на всеки един служител или доброволец от Каритас. Осъзнава голямата отговорност, която поема не само пред семейството си, приятелите и Каритас, но и пред децата и учениците от неговата етническа принадлежност, защото е жив пример, че когато човек желае нещо много силно,  с труд, постоянство, воля и приятелска подкрепа мечтите се сбъдват и не само на Коледа стават чудеса.