Ангел

29 юни 2022 г. е знаков ден не само за Ангел Стефанов и неговото семейство, но и за всички служители и доброволци на Каритас София, които заедно с него извървяха дълъг и труден път за реализиране на успешното му завършване на втори гимназиален етап на средно образование. Доказахме, че когато се работи за добра кауза, винаги се намира решение и оборихме тезата, че за Ангел образованието е мисия невъзможна.

Животът на Ангел Стефанов протича през много трудности и перипетии. Преди повече от 10 години баща му остава без работа, обезверява се, настъпват сериозни здравословни проблеми, в резултат на които се обездвижва. Майка му е звършила 8 клас в помощно училище и дълго време е безработна. Семейството остава без никакви доходи, на моменти е на ръба на физическото оцеляване. Благодарение на родственици, съседи, хранителни пакети от БЧК и минимална финансова помощ от Агенцията за социално подпомагане, макар и в нищета животът продължава. На този фон Ангел изостава в своето интелектуално развитие. До 4 клас работи с ресурсен учител в НУ„П. Хилендарски“-Н. Загора. От пети клас учи в СУ„Г. Каравелов“ гр. Шивачево. Справя се много трудно с учебното съдържание. В 6 клас започва да посещава проект„Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня, където живее. Ежедневно с него работи социалният сътрудник Мария Димитрова. Той има нетрайна и неусложлива памет, среща затруднения по всички учебни предмети, за това заедно четат и пишат домашните работи. Ангел с удоволствие рисува и нашата организация го насърчава да пресъздава преживяното в картини. Той бързо се обезверява, нетърпелив е, липсват му умения да си поставя цели и да работи за реализирането им. До него неотлъчно е екипът на КАРИТАС и така той постига първата малка победа-завършва основно образование. Следващата цел е успешно завършвана на 10 клас- първи гимназиален етап на средно образование. Отново с ежедневната подкрепа на КАРИТАС и неговите учители той се прближава към финализирането на този етап. Ангел има невероятния шанс негови класни ръководители да бъдат прекрасни учители, които се грижат за него като за роден син. Не може да не споменем имената на г-жа Д. Колева, г-жа В. Атанасова, г-жа С. Тужарова, на г-н Динев, директор на училището и на целия учителски колектив, който през всичките тези години работи неуморно за физическото и духовното му израстване. Имало е дни когато пред него е стояла дилемата - да отиде на училище или да заработи някой лев и осигури прехраната на семейството си. Винаги сме го подкрепяли и насърчавали да продължи да учи. Преломен момент в живота на това момче е включването му в стипендиантска програма на OMV и КАРИТАС. В продължение на 10 месеца той работи и учи.

Периодът съвпада с ОРЕС заради COVID епидемията. Осигурихме на Ангел лаптоп, връзка с Интернет, достъп до електронни ресурси, благодарение на което той успя да съчетае обучение с трудова дейност. Колективът на бензиностанцията с управител А. Христова е доброжелателен, отнася се с уважение към него и го насърчава да учи. Заработените средства подпомагат финансово семейството му и дават на Ангел по-голямо самочувствие. Поради ниския му социален статус съучениците му го отбягват, но постепенно подобряват отношението си към него. Междувремено в благородната ни кауза- образование за Ангел и осигуряване на по-добри условия за живот, се включва Кметство с. Баня и Община Нова Загора, които осигуряват трудова заетост на майка му и финансовото състояние на семейството се подобрява. Благодарение на това и помощта на добри хора Ангел успява да отпразнува абитуриентския си бал. На първата редовна сесия от ДЗИ се справя успешно с изпита по философия, но не и по БЕЛ. Това е ново предизвикателство пред Ангел и нас, а именно да му помогнем в подготовката за следващата сесия.

Историята на Ангел е доказателство, че ЗАЕДНО не е просто дума от предизборен плакат или реч на някой политик. Заедно успяхме да разбием стериотипите и да покажем, че всяко дете може да успее, стига да има кой да повярва във възможностите му и да го подкрепя безрезервно по неравния житейски друм.