Алексей от Украйна

"България дава добри възможности на бежанците. Тук може да се намери подкрепа"

 

Това са думи на Алексей, който е украински православен свещеник. Той е на 37 години, женен, баща на  пет деца - четири момчета и едно момиче. Най-голямото е на десет, а най-малкото, момиченцето, на две години.

Две  седмици след започването на войната в Украйна се евакуират. Тръгват с автобус към друг град в Украйна, минават през Полша и стигат в Унгария, където остават за един месец. По време на престоя си там децата успяват да се успокоят от внезапното напускане на дома си и бързата смяна на обстановката.

Междувременно отецът се свързва с Българската православна църква със запитване за настаняване и работа в бъдеще. Получава положителен отговор и семейството тръгва към България. Вече от един месец живеят в лятната къща на манастира „Свети Мина“. Алексей все още търси работа и се надява скоро да може да запише децата си на училище и детска градина.

Мястото, на което пребивават към този момент, не е пригодено за живот през зимата. Затова към края на топлия сезон ще се наложи отново да потърсят  жилище.

При среща със сътрудниците на „Каритас София“ разбира, че ще е по-добре да получи подкрепа за настаняване след края на летния сезон, когато децата трябва да започнат училище и детска градина. Ще може да се възползва и от съдействие за записването им.

За „Каритас София“ разбира от групите в социалните мрежи.  След идването си в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ остава благодарен за грижата и подкрепата, която получава. Отбелязва и радостта си за помощта, до която могат да достигнат и другите украински бежанци.

Като служител на църквата, Алексей желае да има повече обединение сред хората и се надява скоро да може заедно със семейството си да се завърне в собствения си дом.