Осемгодишният Х.

Х. С. е осемгодишно момче от Ирак. Той е в България с леля си  С., която се грижи за него. Х. е отблъснат от баща си още в Ирак и отглеждан от леля си. Преди години започва да показва някои симптоми като има кошмари и тревожност, агресия и липса на концентрация. Неговата леля решава да поеме риска и да избяга от Ирак, за да търси по-добро бъдеще за двамата. В България симптомите се влошават. Х. започна да има ужасни кошмари през нощта, последвани от тежки припадъци. Невъзможно е той да посещава класове заедно с останалите деца, тъй като е агресивен и хиперактивен. Специалисти от центъра за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“ на Каритас София проведоха консултация с детето и лелята въз основа, на която правят заключение, че симптомите се дължат на травматични преживявания и стрес. Ходър започна да посещава веднъж седмично нашият център за хора с увреждания „Благовещение“, където логопед, детски психолог и социален работник, предоставяха индивидуална подкрепа. Бавно започнахме да забелязваме подобрение в поведението му. Кошмарите му станаха по-редки, агресивното поведение отслабна и сега той посещава дейностите с останалите деца, има по-малко проблеми да участва в игрите и в дневните екскурзии.  

Резултатите се дължат и на двата центъра.