К. от Малко Търново

К. (11) е от ромски произход. Към Център „Цветница“ го насочва близък роднина. К. има сестра В. (9), ученичка в 3-ти клас. Той е роден със слухови затруднения и не може и да говори. Не посещава училище, не е обучаван, не са предлагани никакви социални и образователни услуги от държавни институции на детето. Документи от медицински изследвания и документи за отпускане на социална пенсия на детето не са ни предоставени, независимо от многократните ни настоявания и срещи с бабата, която държи всички документи на семейството. Съобщава, че детето е имало изследвания, но са ги загубили; че не получават пенсия, а само двойни детски добавки – около 70 лв. месечно. Семейството живее в Малко Търново, в изоставени и порутени бараки накрая на града, без електричество и вода, разбит покрив и прозорци. Родителите нямат брак и бащата не е признал децата. Не работят, неграмотни са, майката получава социална пенсия за заболяване. И майката и бащата са със слухови затруднения, не могат и да говорят. Не са обучавани, общуват помежду си с жестове на битово ниво, а при общуване с хора извън семейството, преводач е Веска или бабата, която управлява финансите на целия род. Родителите се грижат за децата си, според възможности си, подкрепят В. да посещава редовно училище. Всяка седмица родителите идват и се интересуват от заниманията на децата си. Радват се за напредъка им. Тъй като живеят изключително мизерно, от нас получават дрехи, обувки за цялото семейство, раница и обучителни материали за В., а понякога и храна.

В. имаше сериозни затруднения в училище с българския език и математиката. Не познаваше всички букви и не можеше да чете, независимо че е в 3-ти клас. След тримесечни занимания при нас напредъкът й по български език – четене и писане, е значим. К. упорито е настоявал пред родителите си да бъде записан в Център „Цветница“. Тъй като не е посещавал училище, семейството му го е изпращало да работи в гората (в дърводобива), да цепи дърва за отопление на хора в градчето. Изработените пари са прибирани от бабата или от бащата, който е алкохолизиран и болен. Работата в „Цветница” и наблюдението на възможностите и мотиваторите на К. показват съхранен интелект и остатъчен слух при детето, което позволява обучение и личностно развитие. В резултат от нашата работа Курти вече познава азбуката, може да съставя думи с подвижната азбука, опитва се да произнася все повече звуци – гласни и звучни съгласни, вече може и да пише букви. Брои и смята до 20, познава частите на тялото, промени се личната му хигиена, външния вид, участва в групови занимания и се разбира много добре с децата без посредник. Независимо, че за първи път в живота си има тетрадка и скицник, изпитва голямо удоволствие да рисува с цветни моливи и с пирограф. Позитивен, усмихнат, весел. Познава правилата в Центъра, вече е в списъка с дежурните и отговорниците на занимания. В образователните дейности напредва по-бързо от сестричката си. Груповите и индивидуални занимания за придобиване на практически умения за грижа за себе си и за социални умения показват устойчиви резултати при К. и В., които се отразяват и на цялото семейство – лична хигиена, външен вид, грижа за храната, поведение на обществени места, здравословно състояние.

 

За развитието на К. е необходимо ново изследване на слуха и поставяне на слухов апарат. Предложение за експертна помощ имаме от „Карин дом” Варна. Необходими са и финансови средства.