Десетгодишната П.

П. е на 10 г., от ромски произход. Живее в с. Звездец и всеки ден пътува за училище в Малко Търново, където е ученичка в 3-ти клас. В нашия център „Цветница“ е от 1 год., като първият договор бе сключен с нейната баба, която беше и неин попечител. Майката бе лишена временно от родителски права, поради неполагане на грижи за детето и чести дълги отсъствия от селото. По-късно родителските права на майката бяха възстановени и детето вече живее с нея. Майката има още 2 деца, от различни бащи, но те не живеят с нея и тя няма родителски права над тях. Двете с П. живеят апартамент, изоставен от военните, който е в много лошо състояние.

С майката провеждаме срещи и разговори ежемесечно. Тя е с начално образование, но успя да си намери работа и получава минимална работна заплата. Грижи се според възможностите си за П.

Детето е емоционално нестабилно, често споделя за скандали в семейството. Посещава  училище, но нерядко се случва, да няма кой да я събуди сутрин и изпуска училищния автобус. Справя се добре с българския език, по-трудно с математиката. Завърши успешно 3-ти клас.

В планираните групови занимания и дейности извън Центъра участва редовно, особено е активна в заниманията с нашите доброволци - „Фестивал на зелениката” на ПП „Странджа”, Ахтополските есенни празници „Паламудени вдъхновения и странджански седенки”, Коледната работилница със служители на Райфайзенбанк, Коледния международен литературен фестивал в София, Работилница за приказки.

Независимо, че има пропуски  в планираните индивидуални занимания (ако не е на училище, не може да идва и в „Цветница”), в личното й развитие има устойчива линия – напредва в училище, учителите са доволни от нея, промени се външния й вид, преценява и може да избира своите действия, знае кое е добро и лошо за нея, има значителна промяна в общуването със съученици и непознати, стана по-спокойна. Обича  да танцува, да участва в кулинарните работилници, да работи с вълна.

Много е любвеобилна, вече не се страхува да прегърне и да каже на близките си, че ги обича. Страда от промените в семейството, приятелите на майка си, споделя за скандали у тях, но вече не се затваря и бяга, а споделя и търси помощ.