Юстена от Литва, която обича да помага

Юстена е от Литва. Тя прекара три месеца като стажант в център "Благовещение"
Освен много любов, която честно заслужи с добротата и отдадеността си, Юстена отнесе в родината и ценен опит.

По време на стажа си, тя активно помагаше в заниманията по арттерапия, придружаваше децата със социалните работници във външните активности и помагаше в ежедневния живот на центъра.
Когато си заминаваше Юстена сподели, че в център "Благовещение" се е запознала с много ценни практики при работата с деца с увреждания и се надява да може да ги приложи в работата си в родната Литва.
"Децата навсякъде са еднакви." твърдеше Юстена и се усмихваше.
Юстена беше част от екипа на центъра благодарение на европейската програма "Еразмус" и координаторите от сдружение "Знам и мога". Мая Цветанова, отговорник за чуждестранните студенти в сдружението, благодари на колегите в "Благовещение" и специално на ръководителя на екипа Вяра Границка за добротата и професионализма.